ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport19222-19226 1 58 Directa: servei d'esports 668 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19222-19242 1 58 Directa: servei d'esports 45 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19222-19224 1 58 Directa: servei d'esports 336 20x10 52 Piscines a l'aire lliure Piscines municipals esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19222-19225 1 58 Directa: servei d'esports 800 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19228-19229 1 7410 Directa: privada 200 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports19228 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19230-19231 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 62 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports19230 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19243-19227 1 58 Directa: servei d'esports 120 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala polivalent esports19243 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19222-19241 1 58 Directa: servei d'esports 3825 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Futbol esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:30
esport19222-40100 1 58 Directa: servei d'esports 11x3 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres vasos petits esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:31
esport19222-40120 1 58 Directa: servei d'esports 312 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:31
esport19222-40121 1 58 Directa: servei d'esports 120 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports19222 08024 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:31

Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 29,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc