ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1261-3546 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 671.44 27,8x19,8 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1261 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1262-3547 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1262 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1263-3548 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1080 37x25 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1263 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1264-3550 1 27740 Xarxa supralocal 1092 39x24 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1264 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1243-3508 1 58 Directa: servei d'esports 221 17x13 29 Sales esportives (200 m2) Sala Aeròbic esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1244-11940 1 58 Directa: servei d'esports 597.86 42 Pistes de tennis Pista de Tennis III esports1244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1244-11941 1 58 Directa: servei d'esports 322.3 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó p1 2 parets esports1244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1244-3523 3 58 Directa: servei d'esports 200 392 Pistes de pàdel Pista Pàdel esports1244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1239-3445 1 58 Directa: servei d'esports 375 30x12,5 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports1239 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1239-3459 1 58 Directa: servei d'esports 79.54 8,2x9,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Spinning esports1239 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1239-3460 1 58 Directa: servei d'esports 220 22x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala de musculació i tonificació esports1239 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1239-3463 1 58 Directa: servei d'esports 1350 42x27 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1239 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1239-3474 1 58 Directa: servei d'esports 1007.5 25x12,5/20x10/12x6 37 Piscines cobertes (2600 m2) Piscina esportiva (3 vasos) esports1239 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1244-3524 1 58 Directa: servei d'esports 594.28 13,6x32,8 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport3528-3529 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports3528 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport3533-3534 8 58 Directa: servei d'esports 72.15 19,5x3,7 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports3533 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1259-3543 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 574.6 31x14,9 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1259 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1260-3544 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 300 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports1260 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1241-3487 1 58 Directa: servei d'esports 7413.15 104,5x64,7 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1241 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport3492-3494 1 58 Directa: servei d'esports 6500 95x62 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol i Hoquei esports3492 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1243-3496 1 58 Directa: servei d'esports 1612 57,3x23 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol-7 esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1243-3498 1 58 Directa: servei d'esports 80.94 11,4x7,1 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1243-3499 1 58 Directa: servei d'esports 7128 103x63 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp doble poliesportiu esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1254-3537 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1311 40,7x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1254 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport1254-3538 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1012.42 41,6x20,7 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pavelló esportiu esports1254 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport3540-3541 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 961.26 43,3x22,2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Doble Poliesportiva esports3540 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport3540-3542 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200.66 15,8x12,7 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports3540 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:47
esport9241-9282 1 7410 Directa: privada 36 52 Piscines a l'aire lliure Piscina esports9241 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1294-9303 1 27740 Xarxa supralocal 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Canal aigües tranquiles esports1294 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1294-9304 1 27740 Xarxa supralocal 2371 Camps de golf i pitch & putt Camp de pràctiques de golf 9 forats esports1294 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1294-9306 1 27740 Xarxa supralocal 3000 2369 Camps de tir Camp de tir amb arc esports1294 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9240-9396 1 7410 Directa: privada 104 9x4 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Piscina petita esports9240 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9244-9404 12 7410 Directa: privada 48.84 14,8x3,3 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports9244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1283-9646 1 7410 Directa: privada 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Àrea aquàtica esports1283 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1283-9648 1 7410 Directa: privada 70 10x7 49 Pistes d'esquaix Sala Squash esports1283 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1283-9649 1 7410 Directa: privada 400 20x20 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports1283 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1283-9650 1 7410 Directa: privada 135 15x9 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Tennis Taula esports1283 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1283-9651 1 7410 Directa: privada 400 20x20 31 Sales esportives (350 m2) Sala Aeròbic esports1283 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9248-9858 1 7410 Directa: privada 453.18 23,3x12,6 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports9248 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1280-9886 1 7410 Directa: privada 927.96 18,2x17,8 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1280 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1264-9897 1 27740 Xarxa supralocal 322 23x14 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports1264 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1294-9309 1 27740 Xarxa supralocal 464 25x12 52 Piscines a l'aire lliure Piscina esports1294 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9258-9325 1 7410 Directa: privada 264.12 17,3x8,4 52 Piscines a l'aire lliure Piscina esports9258 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1255-9419 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 857.5 32x22,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1255 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1272-9534 1 7410 Directa: privada 45 15x3 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1272 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1267-9715 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 375 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1267 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1267-9717 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 133.5 17,8x7,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1267 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9244-9297 1 7410 Directa: privada 500 25x12/2x2 52 Piscines a l'aire lliure Piscines (2 vasos) esports9244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport9244-9299 1 7410 Directa: privada 48.84 14,8x3,3 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita Petanca esports9244 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
esport1294-9308 1 27740 Xarxa supralocal 132 16,1x8,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1294 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-13 18:48
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 131,68 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc