ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport25288-41320 1 58 Directa: servei d'esports 6400 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de futbol esports25288 08242 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport25288-41321 1 58 Directa: servei d'esports 1125 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista triple poliesportiva esports25288 08242 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport41322-41323 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports41322 08242 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport41322-41324 4 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Camí natural, històric, sirga, rural esports41322 08242 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 102,17 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc