Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament de Bagà 0801680001 08016 2022_10332_SOLICITUD COPIA DOCUMENTACIO COPIA DECRETS 98 I 110 2022 10332 2022 885808 SOL·LICITUD DECRETS 2022/98 I 2022/110 Acció de govern i normativa 2022-04-21 00:00:00 997 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-05-16 00:00:00 25 2022/179 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Bagà 0801680001 08016 2022_10315_SOLICITUD DOCUMENTACIO COPIA DECRETS 71 72 74 78 2022 10315 2022 884164 SOL·LICITUD DOCUMENTACIO - COPIA DECRETS Acció de govern i normativa 2022-03-30 00:00:00 734 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-05-16 00:00:00 46 2022/176 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1949_RECLAMACIO DOCUMENTACIÓ EXISTENT A EXPEDIENT DEPENDENCIA IGD ***3001** 1949 2022 967423 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Altra informació 2022-10-04 00:00:00 3793 Persona Física Català Ordinario Estimada 2022-10-18 00:00:00 10 2022/585 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 0820160009 08201 2022_115_2022_115_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 115 2022 867528 Informació contractes menors 2021 Contractes, convenis i subvencions 2022-04-08 00:00:00 443 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-05-05 00:00:00 20 S/N Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1005_2019_1005_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO LLLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 1005 2019 398484 PETICIO CONSULTA LLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 PEL GRUP ERC Acció de govern i normativa 2019-09-30 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-20 00:00:00 37 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_650_2022_650_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_RELACIO CONTRACTES MENORS ANY 2021 650 2022 880200 Sol·licitud d'accés a la relació de contractes menors de l¿any 2021 en format reutilitzable Contractes, convenis i subvencions 2022-05-02 00:00:00 1690 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-06-07 00:00:00 26 819 EW7Q0-5DO60-211Q3 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_762_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 762 2022 875414 SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 Contractes, convenis i subvencions 2022-04-20 00:00:00 1460 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-04-28 00:00:00 6 2022/230 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Font-Rubí 0808500000 08085 2022_10647_PETICIO ACTUACIO FURT LLENTISCLE 10647 2022 957960 Petició en relació al furt de llentiscle Altra informació 2022-08-19 00:00:00 1914 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-09-30 00:00:00 30 10647 B9S6N-ZGVMZ-4C5ZS Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 0820160009 08201 2021_95_ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO CAMINS PUBLICS 95 2021 629711 Informació sobre l¿inventari de camins municipals Gestió dels serveis públics 2021-05-10 00:00:00 531 Persona Física Català Electrónico Estimada 2021-05-12 00:00:00 2 S/N Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1335_2019_1335_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA PARTIDES PRESSUPOST 2020 1335 2019 876637 CONSULTA PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2020 PEL GRUP ERC Gestió econòmica 2019-11-20 00:00:00 3500 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-21 00:00:00 2 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_1146_2022_1146_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_SANCIONS A GRANS TENIDORS MUNICIPALS PER HABITATGES BUITS 1146 2022 939613 Sancions a grans tenidors per habitatges buits Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2795 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-08-04 00:00:00 18 1182 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2344_SOL·LICITUD ACCES VALORACIO SUBVENCIO ENTITAT CULTURAL 2344 2022 1007358 SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS 2022 Contractes, convenis i subvencions 2022-11-28 00:00:00 4740 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-12-01 00:00:00 4 2022/710 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_948_SOL·LICITUD COPIA ULTIMA ANALITICA AIGUA DE LA XARXA PUBLICA 948 2022 891820 SOL·LICITUD ANALÍTICA AIGUA XARXA PÚBLICA Gestió dels serveis públics 2022-05-18 00:00:00 1926 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-06-01 00:00:00 10 2022/310 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2498_PETICIO INFORMACIO COPIA DELS PLANOLS DE L'HABITATGE DEL CARRER SERRAT, 24 2498 1029649 2023-01-31 00:00:00 0 2023-01-31 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1597_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS 1597 2022 941283 INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LES SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2705 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-08-12 00:00:00 24 2022/455 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1531_SOL·LICITUD CERTIFICAT AFORAMENT DEL LOCAL, COPIA LLICENCIA ACTIVITATS I AUTORITZACIO OBERTURA 1531 2022 936181 COPIA DE LLICENCIA D'ACTIVITAT, AUTORITZACIÓ OBERTURA D'ESTABLIMENT I AFORAMENT Acció de govern i normativa 2022-07-28 00:00:00 2935 Persona Física Català Ordinario Estimada 2022-08-05 00:00:00 6 2022/441 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 0820160009 08201 2021_101_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES REPARTIMENT POSTAL ZONES DISSEMINADES DEL MUNICIPI 101 2021 641893 Informació relativa a número d'habitants, d'habitatges i/o locals, superífice i distància des del vial principal de diverses zones disseminades del municipi als efectes de pretació de servei postal Acció de govern i normativa 2021-05-14 00:00:00 541 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2021-05-18 00:00:00 2 S/N Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_60_2022_60_SOL·LICITUD CONSULTA EXPEDIENT_AIGUES DE MANRESA_MITJA PROPI 60 2022 782174 Exercir el dret d'accés i d'obtencióde còpia de l'expedient relatiu al corresponent encàrrec a mitjà propi d'aquest Ajuntament a favor d'Aigües de Manresa. Gestió dels serveis públics 2022-01-10 00:00:00 79 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-05-03 00:00:00 81 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Font-Rubí 0808500000 08085 2023_10_REGISTRE AMACIAS 10 2023 1033353 Sede 2023-01-03 00:00:00 31 Català 2023-01-31 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2020_1275_2020_1275_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELEFONS 2020 1275 2020 876694 CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELÈFONS 2020 Gestió dels serveis públics 2020-02-28 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2020-03-05 00:00:00 5 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Bagà 0801680001 08016 2022_10708_SOLICITUD PROJECTES PL GALCERAN PINOS 10708 2022 926208 SOL·LICITUD PROJECTES PLAÇA GALCERAN DE PINÓS Acció de govern i normativa 2022-07-15 00:00:00 1870 Persona Física Català Ordinario Estimada 2022-07-19 00:00:00 3 2022/310 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Bagà 0801680001 08016 2022_10906_SOL PLANOLS FABRICA BIMSA 10906 2022 948627 PLANOLS TERRENY FABRICA DE BAGA PER TREBALL BATXILLERAT Altra informació 2022-08-10 00:00:00 2203 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-09-20 00:00:00 29 2022/401 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Font-Rubí 0808500000 08085 2022_10520_2022_10520_SOL·LICITUD INFORMACIO HABITATGES BUITS 10520 2022 940046 SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS Altra informació 2022-07-11 00:00:00 1563 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-08-08 00:00:00 20 10520 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 0820160009 08201 2021_89_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES CONTRACTES OBRES MENORS 89 2021 621360 Número de comunicacions d'obres menors presentades els anys 2019 i 2020 Contractes, convenis i subvencions 2021-05-03 00:00:00 498 Persona Física Català Electrónico Estimada 2021-05-04 00:00:00 1 S/N Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2021_361_2021_361_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_BAREMS PRESTACIONS AJUDES EMERGENCIA SOCIAL 361 2021 606697 Sol·licitar els barems amb els imports econòmics corresponents a les prestacions de les ajudesd¿emergència social. Gestió econòmica 2021-03-19 00:00:00 954 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2021-04-08 00:00:00 14 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Font-Rubí 0808500000 08085 2022_10811_CONSULTA CITA PREVIA 10811 2022 982105 Consulta de l'actuació de Font-rubí davant la resolució de l'expedient AO-00164/2022, relativa a la cita prèvia Gestió dels serveis públics 2022-10-25 00:00:00 2516 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-11-10 00:00:00 11 2022_10811 S38OY-NSO5Q-OOKNP Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Bagà 0801680001 08016 2022_10417_SOLICITUD COPIA PLANOLS AV REINA ELISENDA 47 10417 2022 896718 PLANOLS EDIFICI REINA ELISENDA 47 Altra informació 2022-05-19 00:00:00 1260 Persona Física Català Electrónico 2023-01-31 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1388_SOL·LICITUD DE MODEL EXAMEN CONVOCATORIA BORSA TEI 1388 2022 920625 SOL·LICITUD MODEL EXAMEN PROVES LLAR INFANTS Altra informació 2022-06-28 00:00:00 2428 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-07-21 00:00:00 17 2022/420 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_320_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO ESTUDI HABITATGES BUITS 320 2022 821080 ACCEDIR A UN ESTUDI REALITZAT SOBRE HABITATGES BUITS Altra informació 2022-01-20 00:00:00 222 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-02-24 00:00:00 25 2022/80 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_321_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO REGISTRE ENTRADA 321 2022 821118 SOL·LICITUD LLISTAT DE REGISTRE D`ENTRADA DE L`AJUNTAMENT Acció de govern i normativa 2022-02-14 00:00:00 530 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-02-24 00:00:00 8 2022/77 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 0820160009 08201 2021_104_ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO LLICENCIA OBRES 13_2011 104 2021 649891 Informació sobre la llicència d'obres atorgada número 13/2011 Acció de govern i normativa 2021-05-18 00:00:00 560 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2021-05-19 00:00:00 1 S/N Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_240_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO 240 2019 346364 DESPESES VINCULADES FESTA MAJOR 2019 Gestió econòmica 2019-02-13 00:00:00 518 Persona Física Català Electrónico Estimada 2019-02-27 00:00:00 10 292 O8KOC-1URHO-XX2VR Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-01-31 11:15

Estadístiques 2023
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Mitjana 2023: 4,50 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5