Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_1043_SOL·LICITUD INFORMACIO / DOCUMENTACIO ESCOLES REPUBLICANES SEGONA REPUBLICA 1043 2023 1408999 Que estic fent una recerca sobre les escoles republicanes inacabades o aquelles que no es varen poder inaugurar a Catalunya i per tant, també al vostre municipi. Altra informació 2023-10-31 00:00:00 3002 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-11-07 00:00:00 5 1132 TJK7P-6LTCT-3WTVL Estimada Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_570_2021_570_2021_570_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO FAMILIAR 570 2021 674676 SOL·LICITTUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER RECERCA AVANTPASSATS Altra informació 2021-06-15 00:00:00 1751 Persona Física Català Electrónico Estimada 2021-08-18 00:00:00 46 S-2021-769 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_572_2021_572_2021_572_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS 572 2021 674678 SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS Altra informació 2021-06-16 00:00:00 1762 Persona Física Català Ordinario Estimada 2021-08-18 00:00:00 45 S-2021-1770 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_635_SOL·LICITUD ACCES A LA DOCUMENTACIO DE CERTIFICAT FINAL OBRA AV. LES FOLRS L ARBOÇAR 635 2023 1264916 Consulta Certificat Final obra Altra informació 2023-06-07 00:00:00 1620 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-06-16 00:00:00 7 S-732 075LX-1APEO-3OBJ4 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_593_SOL·LICITUD COPIA LLICENCIA OBRES EXP. 30/15 593 2023 1244258 SOL·LICITUD LLICENCIA OBRES EXPEDIENT 30/15 Altra informació 2023-05-25 00:00:00 1474 Persona Física Català Ordinario Estimada 2023-06-16 00:00:00 16 S-730 6LBIM-FKU4Z-5ZYRM Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2022_525_2022_525_SOL·LICITUD PLANELLS HABITATGE PASSEIG DE LA GRAVA, 41 525 2022 890032 eTRAM - Sol·licitud d`accés a la informació pública, CÒPIA PLANELL DE L'HABITATGE QUE HAN COMPRAT Altra informació 2022-05-17 00:00:00 1451 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-06-01 00:00:00 11 S-2022-594 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_155_2019_155_2019_155_PETICIÓ DUPLICAT PLANELLS HABITATGE C. CARME 13 155 2019 357603 eTRAM - Instància genèricaSOL·LICITUD DE LA CÒPIA DELS PLANELLS DEL HABITATGE QUEHAN COMPRAT Altra informació 2019-02-26 00:00:00 654 Persona Física Català Electrónico Estimada 2021-03-02 00:00:00 516 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_791_2021_791_2021_791_SOL·LICITUD VISUALITZACIO ACTES DE PLE MUNICIPAL DELS ANYS 1910 AL 1920 PER TROBAR INFORMACIO DE LA PARRA 791 2021 705116 SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ ARXIU MUNICIPAL Altra informació 2021-09-22 00:00:00 2678 Persona Física Català Ordinario Estimada 2021-09-27 00:00:00 3 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_507_2021_507_CONSULTA DEL ARXIU MUNICIPAL PER TROBAR DOCUMENTACIO DE LA SOCIETAT LA PARRA 507 2021 662733 SOL·LICITUD ACCES ARXIU MUNICIPAL PER VEURE INFORMACIO DE LA SOCIETAT CULTURAL LA PARRA Altra informació 2021-05-25 00:00:00 1503 Persona Física Català Ordinario Estimada 2021-05-27 00:00:00 2 S-2021-563 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_313_2019_313_SOL·LICITUD COPIA EXPEDIENT CONTENIDORS PENEDES 313 2019 377128 eTRAM - Instància genèrica SOL·LICITUD CÒPIA EXPEDIENT LLICENCIA AMBIENTAL ACTIVITAT MUNICIPAL CONTENIDORS PENEDES Altra informació 2020-01-22 00:00:00 190 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2021-02-26 00:00:00 288 S-2021-251 DEMANEN CÒPIA DE L'EXPEDIENT, SE ELS HI DIU QUE PODEN VENIR A VEURE L'EXPEDIENT QUE SE ELS HI POSA A DISPOSICIÓ I QUE SI ES VOL CÒPIA FÍSICA CAL PAGAR UNA TAXA, FAN RECURS PER NO PAGAR TAXA I AL HAVER-HI CONTENCIOS JA NO ES DONA RESPOSTA AL RECURS Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2020_812_2020_812_SOL·LICITUD INFORMACIO PADRO ANTIC AVANTPASSATS 812 2020 566157 SOL·LICITUD REVISAR PADRONS ANTICS PER RECERCA AVANTPASSATS Altra informació 2020-11-23 00:00:00 3034 Persona Física Català Electrónico Estimada 2020-12-01 00:00:00 6 S-2020-920 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_611_2019_611_SOL·LICITUD CONSULTA EXP. OBRES 74-1975 611 2019 426263 SOL·LICITEN CONSULTAR EXPEDIENT D'OBRES Altra informació 2019-12-04 00:00:00 3308 Persona Física Català Ordinario Estimada 2020-01-21 00:00:00 31 S-2020-32 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2018_10282_2018_10282_CONSULTA SERVEI DEL SUBMINITRAMENT AIGUA POTABLE 10282 2018 362490 COMUNICACIÓ RESPOSTA INSTÀNCIA E-2018-1834 PER LA SOL·LICITUD SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE Gestió dels serveis públics 2018-12-27 00:00:00 1834 Persona Física Català Electrónico Estimada 2019-06-10 00:00:00 113 S-2019-400 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_387_2023_387_SOL·LICITUD D'ACCES A ACTES MUNICIPALS ENTRE 1930 I 1950 387 2023 1087131 PETICIÓ D`ACCÉS A L`ARXIU PER A CONSULTA Acció de govern i normativa 2023-02-07 00:00:00 612 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-02-22 00:00:00 11 110 HFJ4N-EKGJB-7L90U Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_808_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS AL PERSONAL EX.2022 808 2023 1178077 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL Informació institucional i organitzativa 2023-03-27 00:00:00 1396 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-04-03 00:00:00 5 2023/235 XF8IE-QCFB8-60D19 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_321_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO REGISTRE ENTRADA 321 2022 821118 SOL·LICITUD LLISTAT DE REGISTRE D`ENTRADA DE L`AJUNTAMENT Acció de govern i normativa 2022-02-14 00:00:00 530 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-02-24 00:00:00 8 2022/77 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_320_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO ESTUDI HABITATGES BUITS 320 2022 821080 ACCEDIR A UN ESTUDI REALITZAT SOBRE HABITATGES BUITS Altra informació 2022-01-20 00:00:00 222 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-02-24 00:00:00 25 2022/80 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2344_SOL·LICITUD ACCES VALORACIO SUBVENCIO ENTITAT CULTURAL 2344 2022 1007358 SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS 2022 Contractes, convenis i subvencions 2022-11-28 00:00:00 4740 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-12-01 00:00:00 4 2022/710 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2498_2022_2498_PETICIO INFORMACIO COPIA DELS PLANOLS DE L'HABITATGE DEL CARRER SERRAT, 24 2498 2022 1029649 SOL·LICITUD PLÀNOLS CARRER SERRAT, 24 Altra informació 2023-01-02 00:00:00 12 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-01-17 00:00:00 11 2023_20 YS8PH-GV1ZN-8AE37 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1949_RECLAMACIO DOCUMENTACIÓ EXISTENT A EXPEDIENT DEPENDENCIA IGD ***3001** 1949 2022 967423 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Altra informació 2022-10-04 00:00:00 3793 Persona Física Català Ordinario Estimada 2022-10-18 00:00:00 10 2022/585 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1597_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS 1597 2022 941283 INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LES SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2705 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-08-12 00:00:00 24 2022/455 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1531_SOL·LICITUD CERTIFICAT AFORAMENT DEL LOCAL, COPIA LLICENCIA ACTIVITATS I AUTORITZACIO OBERTURA 1531 2022 936181 COPIA DE LLICENCIA D'ACTIVITAT, AUTORITZACIÓ OBERTURA D'ESTABLIMENT I AFORAMENT Acció de govern i normativa 2022-07-28 00:00:00 2935 Persona Física Català Ordinario Estimada 2022-08-05 00:00:00 6 2022/441 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1388_SOL·LICITUD DE MODEL EXAMEN CONVOCATORIA BORSA TEI 1388 2022 920625 SOL·LICITUD MODEL EXAMEN PROVES LLAR INFANTS Altra informació 2022-06-28 00:00:00 2428 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-07-21 00:00:00 17 2022/420 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_948_SOL·LICITUD COPIA ULTIMA ANALITICA AIGUA DE LA XARXA PUBLICA 948 2022 891820 SOL·LICITUD ANALÍTICA AIGUA XARXA PÚBLICA Gestió dels serveis públics 2022-05-18 00:00:00 1926 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-06-01 00:00:00 10 2022/310 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_762_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 762 2022 875414 SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 Contractes, convenis i subvencions 2022-04-20 00:00:00 1460 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-04-28 00:00:00 6 2022/230 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_426_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DEPARTAMENT AGRICULTURA 426 2023 1105077 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA Altra informació 2023-01-30 00:00:00 420 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-02-22 00:00:00 17 2023/111 MIUC1-9UWX7-IK6VF Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_382_2023_382_SOL·LICITUD DE COPIA DE PROVA SELECTIVA DE SELECCIO D'AUXILIAR ADMINISTRATIVA 382 2023 1084430 PETICIÓ DE CÒPIA DE LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PLAÇA D`AUX. ADMINISTRATIU DEL 05/05/21 Altra informació 2023-02-07 00:00:00 611 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-02-15 00:00:00 6 2023/79 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_1198_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PER ELABORACIÓ D`ESTUDI ELECTORAL 1198 2023 1246496 SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ PER ELABORACIÓ D`ESTUDI ELECTORAL Informació institucional i organitzativa 2023-05-16 00:00:00 2270 Persona Jurídica Català Electrónico 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_150_2023_150_SOL·LICITUD ACCES ARXIU HISTORIC DE PADRO I DE QUINTES 150 2023 1045557 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ARXIUS MUNICIPALS Altra informació 2023-01-12 00:00:00 186 Persona Física Català Electrónico Estimada 2023-01-24 00:00:00 8 2023/31 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2021_910_2021_910_PETICIO ACCES INFORMACIO EXPEDIENTS SAC XIROI 910 2021 770337 SOL.LICITEN ACCES A DOCUMENTACIO MUNICIPAL Altra informació 2021-11-29 00:00:00 3393 Persona Jurídica Català Electrónico Desentiment i arxiu 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1258_SOL COPIA DE LLICENCIA ACTIVITAT PROPI TALLER MECANIC 1258 2023 1353495 SOL LICITA COPIA CERTIFICAT APERTURA SIMA PENEDES 2023-09-12 00:00:00 3260 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2020_10304_2020_10304_SOLICITUD ACCES A LA INFORMACIO EXPEDIENTS OBRES CAL BARBETA 10304 2020 561339 Sol·licita accès i còpia íntegra a expedients d'obres (expt. 20/2020 i 10047/2020) Altra informació 2020-10-16 00:00:00 2634 Persona Física Català Electrónico Estimada 2020-12-01 00:00:00 32 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_706_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPT_397_21 MODIF POUM MASIES 706 2023 1218647 SOL.LICITA COPIES DOCUMENTS URGENT 2023-04-27 00:00:00 1626 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_787_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS 787 2023 1234781 SOL.LICITA NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL 2023-05-04 00:00:00 1708 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1606_SOL FOTOS ANTIGUES ARXIU HISTORIC CAL CASTANYO 1606 2023 1418363 SOL LICITA FOTOGRAFIES I / O DOCUMENTACIO CAL CASTANYO CARRER DE LES CASETES 14 DEL ARXIU HISTORIC 2023-11-27 00:00:00 4072 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1092_SOL·LICITUT ACCES INFORMACIO EXPEDIENT 151_2022 GRUP SUMEM 1092 2023 1315606 SOL LICITA DOCUMENTACIO EXPEDIENT 151 2022 2023-07-17 00:00:00 2774 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1567_SOL INFORMACIO ESTUDI RECERCA CONSULTA ESCOLES REPUBLICANES 1567 2023 1413386 SOL LICITA INFORMACIO / DOCUMENTACIO SOBRE LES ESCOLES REPUBLICANES EN LA SEGONA REPUBLICA 2023-11-07 00:00:00 3924 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2023_1816_SINDIC DE GREUGES - QÜESTIONARI TRANSPARENCIA 2022 - LLEI 19/2014 1816 2023 1415603 Tràmit amb Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. QU-00567/2023. Tramesa de qüestionari . 2023-10-06 00:00:00 4261 Català 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2023_1817_SINDIC DE GREUGES - TRANSPARENCIA 2023 - INFORME AVALUACIO DRET ACCES A INFORMACIO PUBLICA 1817 2023 1415644 Tràmit amb Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. TCO-00357/2023. Tramesa informe resultant . Altra informació 2023-10-02 00:00:00 4148 Català Estimada 2023-11-27 00:00:00 40 Estimada Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_240_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO 240 2019 346364 DESPESES VINCULADES FESTA MAJOR 2019 Gestió econòmica 2019-02-13 00:00:00 518 Persona Física Català Electrónico Estimada 2019-02-27 00:00:00 10 292 O8KOC-1URHO-XX2VR Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1005_2019_1005_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO LLLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 1005 2019 398484 PETICIO CONSULTA LLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 PEL GRUP ERC Acció de govern i normativa 2019-09-30 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-20 00:00:00 37 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2021_361_2021_361_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_BAREMS PRESTACIONS AJUDES EMERGENCIA SOCIAL 361 2021 606697 Sol·licitar els barems amb els imports econòmics corresponents a les prestacions de les ajudesd¿emergència social. Gestió econòmica 2021-03-19 00:00:00 954 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2021-04-08 00:00:00 14 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_60_2022_60_SOL·LICITUD CONSULTA EXPEDIENT_AIGUES DE MANRESA_MITJA PROPI 60 2022 782174 Exercir el dret d'accés i d'obtencióde còpia de l'expedient relatiu al corresponent encàrrec a mitjà propi d'aquest Ajuntament a favor d'Aigües de Manresa. Gestió dels serveis públics 2022-01-10 00:00:00 79 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-05-03 00:00:00 81 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1335_2019_1335_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA PARTIDES PRESSUPOST 2020 1335 2019 876637 CONSULTA PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2020 PEL GRUP ERC Gestió econòmica 2019-11-20 00:00:00 3500 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-21 00:00:00 2 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2020_1275_2020_1275_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELEFONS 2020 1275 2020 876694 CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELÈFONS 2020 Gestió dels serveis públics 2020-02-28 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2020-03-05 00:00:00 5 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_650_2022_650_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_RELACIO CONTRACTES MENORS ANY 2021 650 2022 880200 Sol·licitud d'accés a la relació de contractes menors de l¿any 2021 en format reutilitzable Contractes, convenis i subvencions 2022-05-02 00:00:00 1690 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-06-07 00:00:00 26 819 EW7Q0-5DO60-211Q3 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_1146_2022_1146_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_SANCIONS A GRANS TENIDORS MUNICIPALS PER HABITATGES BUITS 1146 2022 939613 Sancions a grans tenidors per habitatges buits Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2795 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-08-04 00:00:00 18 1182 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2023_612_SOLICITUD INFORMACIO EXPEDIENTS DISCIPLINARIS MUNICIPALS 2022 612 2023 1227636 Sol·licitud d`accés a la informació pública. Expedients disciplinaris municipals any 2022 Gestió dels serveis públics 2023-04-28 00:00:00 1759 Persona Física Català Electrónico 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_126_2022_126_FRANCISCO JAVIER NIETO PLÀNOLS CARRER CABANYES, 12 2N 2ª 126 2022 794595 SOL·LICITAR CÓPIA DELS PLANOLS DE L`EDIFICI DEL C. CABANYES, 12, PIS 2 PORTA 2. Altra informació 2022-01-24 00:00:00 180 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-03-04 00:00:00 29 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2023_1548_ARXIU_CONSULTA PADRO HABITANTS_M.G.G. 1548 2023 1416608 RECERCA FAMILIAR Altra informació 2023-09-04 00:00:00 2504 Persona Física Català Electrónico 2023-12-05 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-12-05 03:27
Estadístiques 2023
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Mitjana 2023: 5,78 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5