ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_222255_08006_52 Alberto Fosar Navarro Interventor Interventor 08006 111 Tècnics municipals 2023-09-20 19:07
tecnic_222643_08006_51 Teresa Icardo Paredes Secretària Secretària accidental 08006 101 Tècnics municipals 2023-09-20 19:07
tecnic_216646_08006_44 Marta Alvarez Genoher Tresorera Tresorera 08006 112 Tècnics municipals 2023-09-20 19:07

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 107,03 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc