ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_513023_08088_53 Montserrat Miarons Serra Interventora Interventora 08088 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_715222_08227_52 IGNACIO ARAGONES SEIJO Interventor Interventor per acumulació 08227 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_715222_08148_50 IGNACIO ARAGONES SEIJO Secretari Secretari 08148 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101257_08114_50 Jaime Tramunt Monsonet Secretari Secretari 08114 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_221133_08224_43 Jordi Fageda Vila Tresorer Tresorer 08224 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_2839_08032_50 Manuel Ramal Mata Secretari Secretari 08032 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_2839_08902_52 Manuel Ramal Mata Interventor Interventor 08902 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_2839_08902_50 Manuel Ramal Mata Secretari Secretari 08902 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_733243_08180_43 Jordi Miró Martínez Tresorer Tresorer accidental 08180 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101001_08158_52 Alfonso C. Diaz Rodriguez Interventor Interventor 08158 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_708766_08132_44 Maria Carme Clotet Bosoms Tresorera Tresorera 08132 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_216091_08238_50 Pedro Gallego Cañizares Secretari Secretari accidental 08238 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_220155_08161_43 Josep Carbonell Junyent Tresorer Tresorer 08161 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_220951_08135_51 Rosa March Escué Secretària Secretaria 08135 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_715222_08148_52 IGNACIO ARAGONES SEIJO Interventor Interventor 08148 104 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_202485_08300_50 Jordi Pino Pruna Secretari Secretari 08300 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_205614_08022_44 Mercè Noguera Armengol Tresorera Tresorera 08022 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_651102_08298_43 Jordi Batlles Forns Tresorer Tresorer 08298 105 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101262_08013_52 Jaume de Castro Castro Interventor Interventor 08013 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_204181_08157_44 Pilar Rueda Millan Tresorera 08157 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_422385_08178_43 Joan Carles Lluch De la Torre Tresorer Tresorer 08178 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_518002_08136_44 Silvia Suarez Chaves Tresorera Tresorera 08136 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_509327_08046_43 Encarna García Vergara Tresorer Tresorera accidental 08046 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_504902_08162_51 Maria Alba Arrufat Vilagines Secretària Secretària 08162 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_205634_08086_52 Joaquim Bach Fabregó Interventor Interventor 08086 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101262_08249_52 Jaume de Castro Castro Interventor Interventor 08249 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_214118_08248_51 Lourdes Gimeno Maspons Secretària Secretària accidental 08248 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_679742_08277_43 Jordi Torres Touron Tresorer Tresorer 08277 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_219045_08269_43 Joan Queral Maganto Tresorer Tresorer 08269 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101262_08249_50 Jaume de Castro Castro Secretari Secretari 08249 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_491402_08200_50 Ramón López Heredia Secretari Secretari 08200 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_488189_08270_44 Clara las Heras Oliete Tresorera Tresorera 08270 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_705822_08169_51 Maria Cacharro López Secretària Secretària 08169 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_206791_08243_52 Jaume Manau Terrés Interventor Interventor 08243 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_424171_08097_43 José Antonio Peinado García Tresorer Tresorer 08097 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_504902_08162_44 Maria Alba Arrufat Vilagines Tresorera Tresorera 08162 106 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_441241_08177_44 Josefa Cardona Anglerill Tresorera Tresorera 08177 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_597542_08022_53 Montserrat Torra Baraldés Interventora Interventora 08022 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_808689_08044_53 Marissa Sala Serra Interventora Interventora 08044 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_216613_08283_50 Antoni Fajardo Graupera Secretari Secretari 08283 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_743724_08231_44 Raquel Aguilera Alonso Tresorera Tresorera 08231 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_614366_08121_51 M. Lluïsa Guañabens Casarramona Secretària Secretària accidental 08121 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_697168_08243_43 David Bassas Cardona Tresorer Tresorer 08243 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_219831_08009_53 Maria Del Rocio Llaras Muza Interventora Interventora 08009 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_222608_08214_44 Montserrat Rodríguez Olivé Tresorera Tresoreria 08214 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_221078_08029_50 Albert Mustarós Gel Secretari Secretari 08029 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_2839_08902_43 Manuel Ramal Mata Tresorer Tresorer 08902 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101262_08013_50 Jaume de Castro Castro Secretari Secretari 08013 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_504902_08162_53 Maria Alba Arrufat Vilagines Interventora Interventora 08162 105 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_535942_08205_43 Sebastià Salla Barbero Tresorer Tresorer 08205 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
Estadístiques 2020
Tècnics municipals

Mitjana 2020: 27,69 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc