ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_222237_08278_44 Francesca Rifa Comas Tresorera Tresorera 08278 105 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_216317_08232_50 Robert Moral Álvarez Secretari Secretari 08232 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_216317_08232_52 Robert Moral Álvarez Interventor Interventor 08232 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_216317_08232_43 Robert Moral Álvarez Tresorer Tresorer 08232 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_220748_08274_44 Noelia Aliste Sánchez Tresorera Tresorera 08274 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_219875_08015_50 Víctor Siles Marc Secretari Secretari 08015 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_220864_08096_53 Isabel Mas Parés Interventora Interventora 08096 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224758_08041_44 Rebeca Just Cobos Tresorera Tresorera 08041 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224758_08126_51 Rebeca Just Cobos Secretària Secretària 08126 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_222573_08054_53 Elena Couto Andres Interventora Interventora 08054 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_216612_08221_53 Montserrat Carpio Carro Interventora Interventora 08221 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_220588_08207_44 Ana Mochales Collado Tresorera Tresorera 08207 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_220588_08207_51 Ana Mochales Collado Secretària Secretària 08207 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_220588_08207_53 Ana Mochales Collado Interventora Interventora 08207 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224098_08100_44 Laura Goula Colomer Tresorera Tresoreria 08100 104 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224098_08100_51 Laura Goula Colomer Secretària Secretària 08100 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224098_08199_51 Laura Goula Colomer Secretària Secretària 08199 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224098_08199_53 Laura Goula Colomer Interventora interventora 08199 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_224098_08100_53 Laura Goula Colomer Interventora Interventora 08100 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_222292_08185_51 Maria Angels Archela Torrens Secretària Secretaria 08185 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_222292_08185_53 Maria Angels Archela Torrens Interventora Interventora 08185 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_222292_08185_44 Maria Angels Archela Torrens Tresorera Tresorera 08185 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_741664_08270_50 Òscar Buxeres Soler Secretari Secretari 08270 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_683263_08087_43 Arnau Bosch Alonso Tresorer Tresorer 08087 106 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_585402_08069_50 Jordi Esteban Español Secretari Secretari 08069 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_591928_08143_51 Celsa Pérez Gil Secretària Secretària 08143 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_591928_08143_53 Celsa Pérez Gil Interventora Interventora 08143 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_545893_08072_52 Pablo Fernández Fernández Interventor Interventor 08072 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_629878_08114_53 Lluisa Llach Punti Interventora Interventora accidental 08114 104 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_634843_08119_53 Laura Olivas Linares Interventora Interventora 08119 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_546257_08040_51 Clara Pérez González Secretària Secretària 08040 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_678744_08070_43 Jordi Circuns Puigrodon Tresorer Tresorer 08070 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_678864_08151_43 Joan Grau Lladó Tresorer Tresorer 08151 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_786824_08111_51 Miriam Menéndez Galceran Secretària Secretaria 08111 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_786824_08111_53 Miriam Menéndez Galceran Interventora Interventora 08111 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_786824_08017_51 Miriam Menéndez Galceran Secretària Secretària 08017 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_786824_08017_53 Miriam Menéndez Galceran Interventora Interventora 08017 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_786824_08017_44 Miriam Menéndez Galceran Tresorera Tresorera 08017 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_944432_08069_44 ROSA ANGUITA GONZALEZ Tresorera Tresorera accidental 08069 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_939735_08301_43 David Vigara Garrote Tresorer Tresorer 08301 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_932013_08030_50 Samuel Lara Gómez Secretari Secretari accidental 08030 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_939853_08135_52 Jaume Masclans Francesch Interventor Interventor accidental 08135 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_1000269_08299_43 Joaquim Pons Casadesús Tresorer Tresorer 08299 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_775224_08025_53 Maria Zoraida Palao Valverde Interventora Interventora 08025 102 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_775224_08025_51 Maria Zoraida Palao Valverde Secretària Secretària 08025 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_612782_08227_50 Josep Joan Carbonell Figuerola Secretari Secretari 08227 101 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_612782_08227_52 Josep Joan Carbonell Figuerola Interventor Interventor 08227 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_732983_08229_43 Joan Ollé Castellà Tresorer Tresorer 08229 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_715322_08136_43 Toni Bedia Cirio Tresorer Tresorer 08136 103 Tècnics municipals 2024-04-22 11:27
tecnic_759865_08184_53 Elena Olivera Sanchez Interventora Interventora 08184 102 Tècnics municipals 2024-04-11 23:52
Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 95,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml