ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_206716_08002_51 Sílvia Segovia Rico Secretària Secretària 08002 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206716_08002_53 Sílvia Segovia Rico Interventora Interventora 08002 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206716_08178_51 Sílvia Segovia Rico Secretària Secretària 08178 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206716_08178_53 Sílvia Segovia Rico Interventora Interventora 08178 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206719_08251_53 Lidia Ruiz Ordoñez Interventora Interventora 08251 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206719_08089_53 Lidia Ruiz Ordoñez Interventora Interventora 08089 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_201068_08058_44 Margarida Vera Arnabat Tresorera Tresorera 08058 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_203761_08277_51 Lídia Portí Purtí Secretària Secretària 08277 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_203761_08277_53 Lídia Portí Purtí Interventora Interventora 08277 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206123_08198_44 Montserrat Clos Pibernat Tresorera Tresorera accidental 08198 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206134_08157_51 Isabel Ariñez Alamo Secretària Secretària 08157 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207359_08149_50 Francesc Renyer Castany Secretari Secretari 08149 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207359_08149_52 Francesc Renyer Castany Interventor Interventor 08149 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205797_08145_50 Francesc Fernández Ferran Secretari Secretari 08145 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205797_08076_50 Francesc Fernández Ferran Secretari Secretari 08076 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_200362_08282_53 Angels Ros Artea Interventora Interventor accidental 08282 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_200362_08282_44 Angels Ros Artea Tresorera Tresorera 08282 104 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206383_08184_50 Josep Manel Colell Voltas Secretari Secretari 08184 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206406_08292_44 Rosalía Sancho Mallén Tresorera Tresorera 08292 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206406_08292_53 Rosalía Sancho Mallén Interventora Interventora 08292 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_206406_08292_51 Rosalía Sancho Mallén Secretària Secretaria 08292 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207277_08257_51 Esther Claramunt Vives Secretària Secretaria 08257 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207277_08257_53 Esther Claramunt Vives Interventora Interventora 08257 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207277_08257_44 Esther Claramunt Vives Tresorera Tresorera 08257 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207289_08015_43 Jordi Crisol González Tresorer Tresorer 08015 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205799_08060_53 Glòria Querol Padullés Interventora Interventora accidental 08060 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205799_08060_51 Glòria Querol Padullés Secretària Secretària accidental 08060 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205943_08043_43 Antoni Alsina Simal Tresorer Tresorer 08043 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205943_08043_50 Antoni Alsina Simal Secretari Secretari 08043 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205943_08043_52 Antoni Alsina Simal Interventor Interventor 08043 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_102004_08032_43 Carles Santalo Burrull Tresorer Tresorer 08032 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_102004_08005_43 Carles Santalo Burrull Tresorer 08005 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_102004_08005_52 Carles Santalo Burrull Interventor Interventor 08005 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207512_08211_256 Roger Cots Valverde Vicesecretari Secretaria 08211 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207051_08035_52 Lluís Peralta Masjuan Interventor Interventor 08035 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207052_08035_44 Marta Cabrera de Haro Tresorera Tresorera 08035 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_207065_08266_51 Aurora Corral García Secretària Secretària 08266 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205690_08192_53 Serafina Vilaseca Sellarés Interventora Intervencio 08192 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205691_08192_44 Maria Rosa Llavall Cornet Tresorera Tresorera 08192 104 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_205692_08192_51 Roser Espinalt Castellana Secretària 08192 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_638222_08219_44 Mari Carmen Medina Morales Tresorera Tresorera 08219 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_735642_08245_43 Adrian Sanchez Payan Tresorer Tresorer 08245 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_676186_08026_43 Oriol Soler Adillon Tresorer Tresorer 08026 105 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_775224_08025_53 Maria Zoraida Palao Valverde Interventora Interventora 08025 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_775224_08025_51 Maria Zoraida Palao Valverde Secretària Secretària 08025 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_776724_08306_51 Gemma Jimenez Jane Secretària Secretària 08306 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_776724_08306_53 Gemma Jimenez Jane Interventora Interventora 08306 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_612782_08227_50 Josep Joan Carbonell Figuerola Secretari Secretari 08227 101 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_612782_08227_52 Josep Joan Carbonell Figuerola Interventor Interventor 08227 102 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
tecnic_732983_08229_43 Joan Ollé Castellà Tresorer Tresorer 08229 103 Tècnics municipals 2023-02-08 04:57
Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 92,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/