ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_216235_08011_51 Elizabeth Benitez Vilajuana Secretària Secretària 08011 101 Tècnics municipals 2024-06-12 17:47
tecnic_216235_08011_53 Elizabeth Benitez Vilajuana Interventora Interventora 08011 105 Tècnics municipals 2024-06-12 17:47
tecnic_206169_08011_43 Antoni Magem Barniol Tresorer Tresorer 08011 106 Tècnics municipals 2024-06-12 17:47

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 102,44 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/