ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_786824_08017_51 Miriam Menéndez Galceran Secretària Secretària 08017 101 Tècnics municipals 2024-02-29 00:57
tecnic_786824_08017_53 Miriam Menéndez Galceran Interventora Interventora 08017 102 Tècnics municipals 2024-02-29 00:57
tecnic_786824_08017_44 Miriam Menéndez Galceran Tresorera Tresorera 08017 103 Tècnics municipals 2024-02-29 00:57

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 76,95 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml