ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_214371_08024_44 Montserrat Cabana Sala Tresorera Tresorera accidental 08024 104 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_214371_08024_53 Montserrat Cabana Sala Interventora Interventora Accidental 08024 103 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_214371_08024_51 Montserrat Cabana Sala Secretària Secretaria Accidental 08024 101 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,85 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc