ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_676186_08026_43 Oriol Soler Adillon Tresorer Tresorer 08026 105 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_101252_08026_51 Montserrat Vergés Tubau Secretària Secretaria 08026 101 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_101252_08026_53 Montserrat Vergés Tubau Interventora Interventora 08026 104 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 108,96 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/