ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_216537_08044_44 Eva Monteagudo Hidalgo Tresorera Tresorera accidental 08044 104 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22
tecnic_101046_08044_51 Milagros de Legórburu Martorell Secretària Secretaria 08044 101 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22
tecnic_808689_08044_53 Marissa Sala Serra Interventora Interventora 08044 103 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/