ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1062888_08074_44 Maria Carmen Gutierrez Alvarez Tresorera Tresorera accidental 08074 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_206036_08074_51 Carme López Feliu Font Secretària Secretaria 08074 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_757644_08074_53 DIANA ROGE SOLSONA Interventora Interventora 08074 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml