ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_101058_08079_44 Judit Torrentsgeneros Criado Tresorera Tresorera 08079 105 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_101058_08079_51 Judit Torrentsgeneros Criado Secretària Secretària 08079 101 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_101058_08079_53 Judit Torrentsgeneros Criado Interventora Interventora 08079 102 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 108,96 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/