ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1122324_08080_51 Maria Àngels Feliu Molina Secretària Secretària 08080 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_1122324_08080_53 Maria Àngels Feliu Molina Interventora Interventora 08080 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_453380_08080_44 Maria Calderer Saña Tresorera Tresorera 08080 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc