ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_619902_08086_51 Maria Llonch Llonch Secretària Secretària 08086 101 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57
tecnic_621047_08086_44 Cristina Heredia Maldonado Tresorera Hisenda 08086 103 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57
tecnic_205634_08086_52 Joaquim Bach Fabregó Interventor Interventor 08086 102 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/