ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_204927_08097_51 Ana Maria Chacón Barreto Secretària Secretària 08097 101 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12
tecnic_204927_08097_53 Ana Maria Chacón Barreto Interventora Interventora 08097 102 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12
tecnic_424171_08097_43 José Antonio Peinado García Tresorer Tresorer 08097 103 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 94,90 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml