ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_216235_08099_51 Elizabeth Benitez Vilajuana Secretària Secretaria 08099 101 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_216235_08099_53 Elizabeth Benitez Vilajuana Interventora Interventora 08099 102 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_200122_08099_44 Immaculada Casals Casanova Tresorera Tresorera 08099 107 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/