ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_215356_08104_43 Ton Mayor Vendrell Tresorer Tresorer 08104 103 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47
tecnic_215356_08104_52 Ton Mayor Vendrell Interventor Interventor 08104 102 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47
tecnic_215356_08104_50 Ton Mayor Vendrell Secretari Secretari 08104 101 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 108,88 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml