ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_642122_08106_43 Josep Jerez Vives Tresorer Tresorer 08106 105 Tècnics municipals 2024-05-18 12:47
tecnic_224988_08106_53 Susanna Martori Rodellas Interventora Interventora accidental 08106 104 Tècnics municipals 2024-05-18 12:47
tecnic_200852_08106_51 Maria Neus Puig Casademunt Secretària Secretaria 08106 101 Tècnics municipals 2024-05-18 12:47

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 97,61 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/