ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_217542_08116_51 Montserrat Tintó Gimbernat Secretària Secretària 08116 101 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57
tecnic_217542_08116_53 Montserrat Tintó Gimbernat Interventora Interventora 08116 102 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57
tecnic_217542_08116_44 Montserrat Tintó Gimbernat Tresorera Tresorera 08116 103 Tècnics municipals 2023-03-21 14:57

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc