ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1068713_08117_50 Jordi Hormigo Amaro Secretari Secretari 08117 101 Tècnics municipals 2023-03-24 00:37
tecnic_1068713_08117_52 Jordi Hormigo Amaro Interventor Interventor 08117 102 Tècnics municipals 2023-03-24 00:37

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 109,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc