ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_207091_08118_50 Gustau Roca Priante Secretari Secretari 08118 101 Tècnics municipals 2023-03-30 08:57
tecnic_204412_08118_53 María Teresa Fernández Hinojosa Interventora Interventora 08118 102 Tècnics municipals 2023-03-30 08:57
tecnic_206980_08118_43 Carles Griful Miquela Tresorer Tresorer 08118 103 Tècnics municipals 2023-03-30 08:57

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 111,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/