ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1099597_08127_51 Ana Arumi Tarragona Secretària Secretària 08127 101 Tècnics municipals 2024-04-15 08:47
tecnic_1099597_08127_53 Ana Arumi Tarragona Interventora Interventora 08127 102 Tècnics municipals 2024-04-15 08:47
tecnic_200850_08127_44 Gemma Sanchez Grima Tresorera Tresorera 08127 103 Tècnics municipals 2024-04-15 08:47

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 97,39 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml