ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_101144_08129_43 Joan Riera Claret Tresorer Tresorer 08129 103 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57
tecnic_101144_08129_50 Joan Riera Claret Secretari Secretari 08129 101 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57
tecnic_101144_08129_52 Joan Riera Claret Interventor Interventor 08129 102 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 98,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc