ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_101086_08137_51 M. del Pilar Pérez Raposo Secretària Secretaria 08137 101 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_101086_08137_53 M. del Pilar Pérez Raposo Interventora Interventora 08137 102 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_45_08137_43 Miquel Anglada Miquel Tresorer Tresorer 08137 103 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc