ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_591928_08143_51 Celsa Pérez Gil Secretària Secretària 08143 101 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_591928_08143_53 Celsa Pérez Gil Interventora Interventora 08143 102 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_200187_08143_43 Antoni Pujadó Estany Tresorer Tresorer 08143 103 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml