ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_669373_08147_52 Sergi Garcia Ferrer Interventor interventor 08147 102 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22
tecnic_831764_08147_50 Vicenç Tur Martí Secretari Secretari 08147 101 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22
tecnic_608282_08147_44 Asunción Visitación Moreno López Tresorera Tresorera 08147 103 Tècnics municipals 2023-09-30 16:22

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/