ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_207359_08149_50 Francesc Renyer Castany Secretari Secretari 08149 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_207359_08149_52 Francesc Renyer Castany Interventor Interventor 08149 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_200064_08149_44 Teresa Viladomat Puig Tresorera Tresorera 08149 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml