ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_678864_08151_43 Joan Grau Lladó Tresorer Tresorer 08151 103 Tècnics municipals 2024-05-20 20:37
tecnic_101213_08151_53 Marisa Borros Gomez Interventora Interventora 08151 102 Tècnics municipals 2024-05-20 20:37
tecnic_101213_08151_51 Marisa Borros Gomez Secretària Secretària 08151 101 Tècnics municipals 2024-05-20 20:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 98,40 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml