ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_445673_08152_44 Sandra Tort Jové Tresorera Tresorera 08152 103 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_217473_08152_51 Georgina Roca Modolell Secretària Secretària 08152 101 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_217473_08152_53 Georgina Roca Modolell Interventora Interventora 08152 102 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,85 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/