ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_669852_08160_51 Anna Claria Vila Secretària 08160 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_669852_08160_53 Anna Claria Vila Interventora 08160 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_669852_08160_44 Anna Claria Vila Tresorera 08160 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47

Estadístiques 2020
Tècnics municipals

Mitjana 2020: 27,69 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml