ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_3310_08162_52 César Romero García Interventor Interventor 08162 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_504902_08162_51 Maria Alba Arrufat Vilagines Secretària Secretària 08162 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_504902_08162_44 Maria Alba Arrufat Vilagines Tresorera Tresorera 08162 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 99,08 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml