ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1093137_08165_51 Teresa Raga Sorlí Secretària Secretaria 08165 101 Tècnics municipals 2024-05-24 12:57
tecnic_1093137_08165_53 Teresa Raga Sorlí Interventora Interventora 08165 103 Tècnics municipals 2024-05-24 12:57
tecnic_1093137_08165_44 Teresa Raga Sorlí Tresorera Tresorera 08165 104 Tècnics municipals 2024-05-24 12:57

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 98,70 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml