ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_3681_08166_52 Bernardo Moreno Torroglosa Interventor Interventor 08166 102 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17
tecnic_3681_08166_50 Bernardo Moreno Torroglosa Secretari Secretari 08166 101 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17
tecnic_206219_08166_44 Susanna Camacho Guillemas Tresorera Tresorer 08166 103 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17

Estadístiques 2022
Tècnics municipals

Mitjana 2022: 106,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc