ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_220749_08177_53 Meritxell Tor Guitart Interventora interventora 08177 102 Tècnics municipals 2023-04-01 16:07
tecnic_441241_08177_44 Josefa Cardona Anglerill Tresorera Tresorera 08177 103 Tècnics municipals 2023-04-01 16:07
tecnic_220749_08177_51 Meritxell Tor Guitart Secretària Secretaria 08177 101 Tècnics municipals 2023-04-01 16:07

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 111,09 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc