ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_200281_08181_43 Jordi Sabates Ametller Tresorer Tresorer accidental 08181 102 Tècnics municipals 2023-03-15 07:02
tecnic_225045_08181_53 Marta Borrat Vallvé Interventora Interventora 08181 102 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47
tecnic_207081_08181_50 Antonio Luis Peralta Garcera Secretari Secretari 08181 101 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47
tecnic_1030939_08181_43 Francisco Ferri González Tresorer Tresorer 08181 103 Tècnics municipals 2023-03-26 10:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 108,88 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/