ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_206431_08183_44 Dolors Crosas Masoliver Tresorera Tresorera 08183 104 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_1067167_08183_53 Gemma Gasull Costa Interventora Interventora 08183 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_222690_08183_50 Alfons Conesa Pagès Secretari Secretari 08183 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml