ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_204193_08191_44 Carmen Àlvarez Torres Tresorera Tresorera 08191 114 Tècnics municipals 2024-02-24 03:22
tecnic_215060_08191_50 Josep Fernandes Rodríguez Secretari Secretari 08191 101 Tècnics municipals 2024-02-24 03:22
tecnic_215060_08191_52 Josep Fernandes Rodríguez Interventor Interventor 08191 113 Tècnics municipals 2024-02-24 03:22

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 74,13 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc