ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_215060_08191_50 Josep Fernandes Rodríguez Secretari Secretari 08191 101 Tècnics municipals 2023-02-04 07:02
tecnic_215060_08191_52 Josep Fernandes Rodríguez Interventor Interventor 08191 103 Tècnics municipals 2023-02-04 07:02
tecnic_204193_08191_44 Carmen Àlvarez Torres Tresorera Tresorera 08191 104 Tècnics municipals 2023-02-04 07:02

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 90,54 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml