ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_219252_08196_52 Fernando Espinosa Navarro Interventor Interventor 08196 102 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47
tecnic_677942_08196_44 Núria Aguilar López Tresorera Tresorera 08196 103 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47
tecnic_220590_08196_51 Begoña Gil Hernandez Secretària Secretària accidental 08196 101 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 95,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc