ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_590342_08202_53 Sònia López Martínez Interventora Interventora 08202 102 Tècnics municipals 2024-04-19 05:57
tecnic_204136_08202_50 Antoni Tortosa Sánchez Secretari Secretari 08202 101 Tècnics municipals 2024-04-19 05:57
tecnic_215316_08202_44 Sheila Melgarejo Vicente Tresorera Tresorera 08202 103 Tècnics municipals 2024-04-19 05:57

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 95,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc