ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_202302_08208_52 Ricard Rosich Palet Interventor Interventor 08208 102 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57
tecnic_202302_08208_50 Ricard Rosich Palet Secretari Secretari 08208 101 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57
tecnic_220393_08208_44 Isabel Vera Benjumea Tresorera Tresorera 08208 103 Tècnics municipals 2024-04-14 08:57

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 97,77 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml