ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_208264_08213_44 Judit Tort Rebull Tresorera Tresorera accidental 08213 103 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27
tecnic_205176_08213_50 Josep González Ballesteros Secretari Secretari 08213 101 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27
tecnic_215256_08213_53 M. Mercè Marmi Espelt Interventora Interventora 08213 102 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27
tecnic_101013_08213_256 Santiago González Castellanos Vicesecretari Vicesecretari 08213 104 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27

Estadístiques 2019
Tècnics municipals

Mitjana 2019: 47,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc