ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1096991_08219_52 Carlos Octavio Martínez Casals Interventor Interventor 08219 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_604625_08219_50 Oriol Vila Arranz Secretari Secretaria 08219 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_638222_08219_44 Mari Carmen Medina Morales Tresorera Tresorera 08219 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml