ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_221133_08224_43 Jordi Fageda Vila Tresorer Tresorer 08224 103 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101227_08224_51 Maria Cristina Aliguer Miró Secretària Secretaria 08224 101 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47
tecnic_101227_08224_53 Maria Cristina Aliguer Miró Interventora Interventora 08224 102 Tècnics municipals 2020-08-06 00:47

Estadístiques 2020
Tècnics municipals

Mitjana 2020: 27,69 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc