ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_612782_08227_50 Josep Joan Carbonell Figuerola Secretari Secretari 08227 101 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_612782_08227_52 Josep Joan Carbonell Figuerola Interventor Interventor 08227 102 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17
tecnic_200195_08227_44 Assumpta Suriol Ametller Tresorera Tresorera 08227 103 Tècnics municipals 2023-10-03 14:17

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml