ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_815225_08231_50 Santiago Blanco Serrano Secretari Secretari accidental 08231 101 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37
tecnic_101044_08231_43 Francesc d'Asís Serras Ortuño Tresorer Tresorer 08231 103 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37
tecnic_215901_08231_52 Carles García Lucas Interventor Interventor 08231 102 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 75,14 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc