ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1067167_08233_51 Gemma Gasull Costa Secretària Secretària 08233 101 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17
tecnic_1067167_08233_53 Gemma Gasull Costa Interventora Interventor 08233 102 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17

Estadístiques 2022
Tècnics municipals

Mitjana 2022: 106,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc