ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_103340_08239_44 Margaret Sánchez Llobet Tresorera Tresorera 08239 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_220555_08239_51 Montserrat Girbau Passarell Secretària Secretària accidental 08239 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_220555_08239_53 Montserrat Girbau Passarell Interventora Interventora accidental 08239 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/