ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_214924_08241_50 Jean Pierre Baurier Casanovas Secretari Secretari 08241 101 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_214924_08241_52 Jean Pierre Baurier Casanovas Interventor Interventor 08241 102 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47
tecnic_214924_08241_43 Jean Pierre Baurier Casanovas Tresorer Tresorer 08241 103 Tècnics municipals 2023-09-22 09:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,85 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml