ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_735642_08245_43 Adrian Sanchez Payan Tresorer Tresorer 08245 106 Tècnics municipals 2024-04-19 12:32
tecnic_207081_08245_50 Antonio Luis Peralta Garcera Secretari Secretari 08245 101 Tècnics municipals 2024-04-19 12:32
tecnic_101264_08245_52 Francesc Aragón Sánchez Interventor Interventor 08245 105 Tècnics municipals 2024-04-19 12:32

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 95,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/